חפש | מפת האתר | התחבר לחשבון
FRC | FTC | FLL | Jr.FLL
עמוד ראשי » FLL » ℠Hydro Dynamics- טפסים

Get Involved

                                                  
   
                                         
 


להלן דף המרכז את מירב הטפסים הנדרשים לעונה (המעבר לטופס נעשה על ידי לחיצה על שם הטופס)
 
טופס בקשה לחשבונית בקשה לקבלת חשבונית לביצוע תשלום דמי רישום לעונה ובמידת הצורך, לתחרות הגמר.
   
כתב התחייבות – תוכנית FIRST LEGO League כחלק מחיזוק הקשר עם הנהלת בתי הספר והארגונים, כל מנהל ארגון המפעיל קבוצת FIRST LEGO League נדרש להעביר את כתב ההתחייבות המהווה תנאי להשתתפות בתכנית.
   
טופס נלווה לתשלום מאפשר לשייך תשלום שבוצע בהפקדה/העברה לארגון שביצע תשלום זה.
   
כתב ויתור והסכמה – תוכנית FIRST LEGO League  -  אלקטרוני השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה.
   
כתב ויתור והסכמה – תוכנית FIRST LEGO League  -  ידני  השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה.
   
אישור מנטור על השלמת מילוי כתבי ההתחייבות אישור המנטור על כך שכל מי שלוקח חלק בתכנית חתם על כתב ויתור והסכמה.
   
 
 
 


עמוד הבית צור קשר מפת אתר תקנון firstinspires.org פתח קבוצה חדשה הרשמה לניוזלטר