חפש | מפת האתר | התחבר לחשבון
FRC | FTC | FLL | Jr.FLL
עמוד ראשי

הצטרף לקהילהתנאי השימוש ומדיניות פרטיות באתר FIRST ישראל


ברוכים הבאים לאתר FIRST ישראל.

האתר מנוהל ומופעל על-ידי FIRST ישראל. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
תנאים אלה חלים על השימוש בתכנים הכלולים באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מדיניות פרטיות

ב- FIRST אנו לוקחים את הפרטיות והאבטחה של מידע אישי מאוד ברצינות.
FIRST ישראל מכבד את הפרטיות של כל אלו המעורבים בתכניות שלנו ויעשה ככל שבאפשרותו, על מנת להגן על המידע שנמסר לנו על ידך ובכפוף לתנאי השימוש באתר.

יחד עם זאת, FIRST ישראל אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך FIRST ישראל לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת FIRST ישראל.

לתשומת ליבך תנאי זה מיוחס אך ורק לפעילות באתר FIRST ישראל – www.firstisrael.org.il ובמערכת FIOS. השימוש ורישום המבוצע דרך אתר usfirst.org כולל תנאי שימוש ומדיניות המפורטים כאן FIRST Privacy Policy and User Agreement

שימוש ורישום במערכת - FIOS - FIRST Israel Online System

המידע שהנך מספק במערכת FIOS- FIRST Israel Online System , הכרחי ל- FIRST ישראל על מנת שנוכל לזהות במדויק את הקבוצה, האנשים והארגונים אשר מעורבים בפעילות FIRST.
FIRST ישראל מכבד את הפרטיות של כל אלו המעורבים בתכניות שלנו ויעשה ככל שבאפשרותו, על מנת להגן על המידע שנמסר לנו על ידך ובכפוף לתנאי השימוש .

רישום קבוצה חדשה

לכל קבוצה הנרשמת לפעילות של FIRST נדרש איש קשר אחראי מעל גיל 18 , אשר יהווה איש הקשר העיקרי עימנו במהלך העונה. איש הקשר יזוהה על ידנו כדמות המרכזית לניהול הפעילויות של FIRST לאורך העונה.
רישום קבוצה חדשה לכל אחת מהפעילויות שלנו –FIRST LEGO League / FIRST Tech Challenge / FIRST Robotics Competition / .FIRST LEGO League Jr אינו מבטיח השתתפות בעונה, כל עוד לא נתקבל אישור רישמי מ-FIRST ישראל. אישור הרישום יעודכן בחשבון איש הקשר ובנוסף תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שצוינה במועד תהליך הרישום.

תנאי שימוש ותשלום –
עם פתיחת חשבון חדש הנך מאשר
  1. שהנך מעל גיל 18
  2. הנך מודע לאחריות שלך ושל אנשי הקשר מטעמך לעדכן את המידע והפרטים שנמסרו על ידך.
  3. הנך מודע לאחריות שלך ושל אנשי הקשר מטעמך לעמוד בלוחות הזמנים, בקריטריונים, ההנחיות והדרישות לתשלום של הפעילות אליה נרשמתם.
  4. שקראת והנך מסכים לתנאי השימוש כפי שמופיעים באתר FIRST ישראל

מדיניות קניין רוחני

מדיניות השימוש בסימני המסחר של FIRST ובחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.

FIRST הצהרה קישורים

אתר זה כולל קישורים לאתרים אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. אנחנו לא סקרנו את המידע באתרים אחרים ואיננו אחראים לכל התוכן באתרים אלו. הכללת קישורים אלה בשום אופן לא עולה, אישורם תמיכה, או אישור של התכנים באתר. על ידי לחיצה על כל אחד מהקישורים האלו, אתה מסכים כי FIRST אינה אחראית לתוכן המוצג באתר היעד.
אנחנו לא אחראים על דיוק הפעולות, תוכן, דעות, מדיניות הפרטיות, מוצרים או שירותים, או לכל נזק או הפסד, ישיר או עקיף, שנגרם או לכאורה נגרמו כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע כזה. יש לנו את הזכות לערוך, להסיר, או למנוע גישה, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לתוכן אשר אנו מוצאים אותו פסול.

סימני מסחר

כל הסימנים המסחריים של FIRST והסימנים המשותפים של FIRST ו- LEGO מהווים קניין רוחני (IP)
מדיניות השימוש בסימני המסחר של FIRST ובחומרים המוגנים בזכויות יוצרים.
LabView ו CompactRIO הם סימנים מסחריים של National Instruments המופיעים כאן עם הרשאה.

בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו לכתובת info@firstisrael.org.il
 


עמוד הבית צור קשר מפת אתר תקנון firstinspires.org פתח קבוצה חדשה הרשמה לניוזלטר