יצירת קשר

-

בשמת שלום-טוצ'ין

מנכ"ל

077-5276949

נירית חקלאי

דובי טל

מנהלת תפעול

רכז תפעול

054-7626370

רון ליבנה

רכזת מתנדבים

077-5256428

050-9040466

סוזן בדראן

רכזת אדמיניסטרטיבית

077-5264346

050-9040467

הלל אדלר

רכז התכנית

FIRST Robotics Competition

077-5264346

054-6770227

רן סבג

רכז התכניות

FIRST  Tech Challenge 

 & FIRST Global 

077-7860208

שירז 054-9941904

סיון 054-8874424

שירז חורש

סיוון שטיינברג

רכזות תכנית

FIRST LEGO League

077-7860208

טלי 054-8854424

דנה 0548024244

 טלי אהרון 

 

דנה עמית

רכזות תכנית

FIRST LEGO League Jr.

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466