מסלול פעילות בתוכנית FIRST® LEGO® League

Season Pass

מתוך הרצון להמשיך ולהרחיב את פעילות ®FIRST ולהגיע לכמה שיותר ארגונים ותלמידים, אנו מפעילים גם העונה את מסלול הפעילות השנתי לא תחרותי.

במהלך העונה הגיעו אלינו בקשות למודל פעילות שונה בעונה – חלקן ביקשו מודל פעילות שניתן יהיה לפעיל לאורך השנה כולה, חלק מהקבוצות עדכנו כי פורמט התחרות לא מתאים לאופי בית הספר ו/או לגילאי התלמידים וחלקם ביקשו להפעיל מספר קבוצות בארגון ורק עם חלק מהן להגיע לתחרות.

לצד הצרכים שעלו מהשטח והמשאבים הנדרשים לקיום הפעילות הוחלט כי השנה נפעיל כשנת פיילוט  את תוכנית ה – FIRST® LEGO® League בשני מסלולים:

  • מתכונת FIRST® LEGO® League  הידועה והמוכרת, כפי שנעשית היום

  • FIRST® LEGO® League במסלול ה – Season Pass

בשני המסלולים יזכו התלמידים להיחשף לחוויית FIRST ולגלות את ההתרגשות והתגמול של תחומי ההנדסה, המדע והטכנולוגיה, כולל בנייה ותכנות של רובוט אוטונומי, חקר ולימוד אודות נושא האתגר תוך פיתוח כישורים חברתיים.

ההבדל בין המסלולים מתבטא בכך שבמסלול החדש ניתן יהיה להפעיל קבוצות במסגרת בית ספרית, מבלי להגיע לתחרות המאורגנת על ידי  FIRST וניתן יהיה לפעול במשך כל שנת הלימודים. בסוף עונת הפעילות יציגו התלמידים את התוצרים שלהם באירוע שיא שיאורגן על ידי בית הספר / הארגון.

כיצד זה פועל:

פתיחת הרישום למסלול תעשה במהלך חודש אוגוסט 19.

הפעילות תעשה על פי מודל Season Pass שפורסם על ידי FIRST ארה"ב.

ניתן יהיה להפעיל את המסלול מיד עם פתיחת הרישום ולבית הספר תהיה שמורה האפשרות להתחיל הפעילות מאוחר יותר (אך לא אחרי 27.2.20 ולתקופה
של 8 שבועות לפחות).

דמי הרישום למסלול עומדים על 1,500 ₪. בגין דמי הרישום תהיה הקבוצה זכאית לקבל את ערכת המשימה, פוסטר האתגר ותעודה קבוצתית. הקבוצה תידרש לרכוש ערכת רובוט וכן פלטת לשולחן משימה. פרוט משאבים נדרשים מפורטים להלן.

במסלול החדש ניתן יהיה לפתוח קבוצה אחת ומעלה, הפעילות תהיה בהתאם להגדרות לגבי גילאי התלמידים וכן היקף התלמידים בקבוצה.

הקבוצות מחויבות לפעול על בסיס שלושת מרכיבי האתגר – פרויקט החקר, תכנון הרובוט וערכי FIRST. את הפעילות בעונה תעשה הקבוצה על בסיס חוברת מערכי שיעור הכוללת את כל מרכיבי האתגר, הנמצאת באתר התוכנית.

הארגון מחויב לקיים אירוע שיא בו יתבקשו התלמידים להציג את הפעילות בכל אחד מהתחומים. לקראת קיום אירוע השיא, תשלח על ידנו חוברת הדרכה בנושא ארגון אירוע שיא קהילתי ואפשרויות למבנה האירוע המתוכנן. אופי האירוע יקבע על ידי בית הספר, בהתאם לאפשרויות המצויות במסלול Season Pass.

באמצעות הכנסת מסלול זה נוכל להרחיב את הפעילות לקידום מדע וטכנולוגיה ולהנגיש את התוכנית לכמה שיותר בתי ספר ותלמידים בארץ, תוך שימור ערכי FIRST לצד סיפוק חוויה מעצימה ומעוררת השראה של מדע וטכנולוגיה.

מעבר בין המסלולים –

  • קבוצה שהחלה פעילות במסלול SEASON PASS המבקשת לעבור למסלול הרגיל תוכל לעשות זאת כל עוד יש מקום במסלול זה ועל תנאי השלמת דמי הרישום לפעילות במסלול הרגיל.

  • מעבר מהמסלול הרגיל למסלול SEASON PASS אפשרי יהיה רק במידה וטרם בוצע תשלום לפעילות.

 

למידע נוסף ולרישום פנו ל – fll@firstisrael.org.il

FIRST®  LEGO® League - Season Pass

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466