מאפשר לשייך תשלום שבוצע בהפקדה/העברה לארגון שביצע תשלום זה

כחלק מחיזוק הקשר עם הנהלת בתי הספר והארגונים, כל מנהל ארגון המפעיל קבוצה נדרש להעביר את כתב ההתחייבות המהווה תנאי להשתתפות בתכנית.

בקשה לקבלת חשבונית לביצוע תשלום דמי רישום לעונה ובמידת הצורך, לתחרות הגמר מתבצעת דרך מערכת הרישום

השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה (במידה ומילאתם טופס אלקטרוני אין צורך למלא גם את טופס זה).

השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה

אישור המנטור על כך שכל מי שלוקח חלק בתכנית חתם על  כתב ויתור והסכמה (אלקטרוני או ידני)

Season Pass - טפסים חשובים

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466