בעמוד זה ריכזנו את כל המשאבים העומדים לרשותכם במהלך העונה.
לאורך העונה העמוד יתעדכן במידע ומשאבים נוספים וחשובים. הקפידו להיכנס ולהתעדכן.

 

משאבים כלליים

עבודות חקר

LEGO דגם

מאגר משאבים

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466