בקשה לקבלת חשבונית לביצוע תשלום דמי רישום לעונה מתבצעת דרך מערכת הרישום

כחלק מחיזוק הקשר עם הנהלת בתי הספר והארגונים, כל מנהל ארגון המפעיל קבוצה נדרש להעביר את כתב ההתחייבות המהווה תנאי להשתתפות בתכנית.

מאפשר לשייך תשלום שבוצע בהפקדה/העברה לארגון שביצע תשלום זה

אישור המנטור על כך שכל מי שלוקח חלק בתכנית חתם על כתב ויתור והסכמה

השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה

השתתפות בתכניות FIRST בארץ ובעולם מחייבת חתימה על טופס זה על ידי הורי התלמידים וכל מי שלוקח חלק בפעילות בעונה

טפסים חשובים

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466