כיצד השופטים קובעים את הזכאות לפרסים, זכאות לפרסי האליפות ואת הקבוצות המועמדות לעליית שלב בתחרות?

הזכאות הינה על פי עקרונות המנחים את ארגון FIRST ברמה העולמית ובהתאם לכך גם בישראל וכוללים כללים מחייבים ותהליך שיפוט.

 

כללים מחייבים

על מנת להיות מועמדות לאחד מפרסי היסוד:

 • הקבוצה חייבת להשתתף בכל אחד משלושת תחומי השיפוט ובמשחק הרובוט בזירה.

 •  כל חברי הקבוצה צריכים להשתתף בכל שלושת תחומי השיפוט

 • קבוצה יכולה למנות עד 10 חברים ולהם צמיד זיהוי זהה

 • כל הקבוצות צריכות להפגין מקצועיות אדיבה ושמירה על ערכי FIRST LEGO League בתחרות ולאורך העונה

תהליך השיפוט

תהליך השיפוט וקביעת מעומדות לפרסם / עליית שלב מורכב ממספר שלבים:

 • כל קבוצה מציגה את פעילותה בכל אחד תחומי השיפוט.

 • בשלב זה מעריכים השופטים את הישגי הקבוצה על פי ההצגה של התלמידים בחדר השיפוט ובהתאם לשאלות ולתשובות במהלך השיפוט.

 • בתום חדר השיפוט, כל צוות שופטים ממלא מחוון לקבוצה, בו הוא מציין את רמת הקבוצה בכל אחת מהקטגוריות, רושם משוב ומסמן חוזקות שזהה בקבוצה.

 • בנוסף, במהלך היום ותוך כדי תהליך השיפוט, השופטים מדרגים את הקבוצה ביחס לשאר הקבוצות שנבחנו באותו חדר השיפוט (בסדר יורד – מהקבוצות הבולטות ביותר ומטה).

 • בתום תהליך השיפוט, מתכנסים כל שופטי התחום, מכל חדרי השיפוט, מציגים מידע על הקבוצות שבחנו, דנים ומדרגים את הקבוצות המועמדות לפרסים של אותו התחום.

 • לאחר מכן מתכנסים כל שופטי התחרות לדיון לקביעת הזוכות באליפות, הזוכות בפרסי ליבה והקבוצות המעפילות לשלב הבא.

 • קבלת ההחלטות מתבצעת על בסיס שקלול הדירוג הכללי של הקבוצה בכל קטגוריות האתגר (תכנון ועיצוב הרובוט, פרויקט החקר וערכי FIRST) וביחס לכל הקבוצות בתחרות.

 • מעומדות לפרס האליפות ו / או עליית שלב בתחרות:

  • על מנת שקבוצה תהיה מועמדת לפרסי האליפות, עליה להיות בולטת באופן מובהק בכל תחומי השיפוט ובנוסף, על הקבוצה להיות מדורגת  בין 40% מהקבוצות העליונות, בביצועי הרובוט בזירה.

  • על מנת שקבוצה תהיה מועמדת לעליית שלב, עליה להיות בולטת בכל תחומי השיפוט ובנוסף, על הקבוצה להיות מדורגת  בין 75% הקבוצות העליונות בביצועי הרובוט בזירה, מתוך היקף הקבוצות המתוכנן להשתתף בתחרות (ביצועי הרובוט בזירה כשלעצמם, אינם מקנים זכאות לפרסי ליבה ו / או לעליית שלב בתחרות. המדורגים במקום הראשון והשני בזירה, זכאים לגביע על ביצועיהם).

זכאות לפרסים בתחרויות

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466