שאלה: מה קורה אם בקבוצה שלי משתתפים יותר מעשרה תלמידים?

 

תשובה: קבוצות בהן יותר מעשרה ילדים, לא תוכלנה להתמודד על פרס ו/או להתמודד על עלייה לתחרות הארצית. כלל זה נקבע ע"י FIRST LEGO League  על מנת לאפשר לכל הילדים בקבוצה תפקיד משמעותי ולשמור על הוגנות והגינות בין הקבוצות המתחרות.

 

שאלה: האם ניתן לזכות בפרס ביצועי הרובוט על המגרש מבלי לעשות את הפרויקט?

 

תשובה: לא ניתן לזכות בפרס ביצועי הרובוט מבלי לעשות את הפרויקט. הקבוצות חייבות להשתתף ולהישפט בכל שלושת מרכיבי האתגר (פרויקט, ערכי היסוד ועיצוב רובוט) ומשחק הרובוט כדי להיות זכאיות לפרס יסוד וביצועי הרובוט הוא פרס יסוד.

 

שאלה: מה קורה אם לקבוצה שלי חולפות 5 הדקות להצגת מצגת הפרויקט?

 

תשובה: תחום שיפוט החקר כולל חמש דקות של התארגנות והצגה של הקבוצה. במידה וחלפו 5 דקות, השופטים יתריעו בפני הקבוצה כי היא עברה את מגבלת חמש הדקות. אם השופטים יניחו לקבוצה לגלוש מעבר למגבלת חמש הדקות, הדבר יפחית את משך הזמן שנותר להם לשאול אתכם שאלות והדבר עשוי להשפיע על האופן בו הם יעריכו את הקבוצה. הקבוצה צריכה להתאמן לפני ההגעה לתחרות וכך להפחית את החשש שהצגת הפרויקט תגלוש מעבר לחמש הדקות.

 

שאלה: האם המדריך יכול לסייע לקבוצה בהקמה / התארגנות להצגת הפרויקט בחדר השיפוט?

 

תשובה: כאמור במסמך הפרויקט, קבוצות צריכות לתכנן את הצגת הפרויקט כך שהן תהיינה מסוגלות להקים ולפרק את המצגת ו / או העזרים הנלווים ללא עזרת מבוגרים. על המדריך להימנע מלסייע לקבוצה בהערכות בחדר השיפוט. ייתכנו מקרים נדירים שבהם אביזר או פריט אחר מגושמים או כבדים מידי לחברי הקבוצה. במקרה זה, השופטים עשויים לאפשר למדריך לסייע לקבוצה או לסייע עם מתנדבים.

בהצלחה לכולם!

שיפוט ופרסים- שאלות ותשובות

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466