FIRST הנו גוף ללא מטרת רווח המנוהל בסיוע ובתמיכה של הטכניון, כולל בהיבטים הפיננסיים.

את התשלום ניתן לבצע באחת מהאופציות הבאות:
 

 1.  צ'ק לפקודת הטכניון- יש להגיע עם הצ'ק למשרדנו, רח' לסין 14, תל אביב או להפקיד 
   לחשבון הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל-
   בבנק לאומי (10), סניף 800, מספר חשבון 77842233

  • במידה והנכם מפקידים את הצ'ק, יש לסרוק האישור בצירוף הטופס ולשלוח למייל info@firstisrael.org.il 

  • יש לצרף את טופס ההתחייבות - ללא הטופס הנ"ל לא נוכל לשייך את התשלום ולא יזוכה חשבון הקבוצה.
    

 2.  ​העברה בנקאית- לחשבון הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל- בבנק לאומי (10), סניף 800, מספר חשבון 77842233

  • במידה והנכם מבצעים העברה בנקאית, יש לסרוק האישור בצירוף הטופס ולשלוח למייל info@firstisrael.org.il 

  • יש לצרף את טופס ההתחייבות - ללא הטופס הנ"ל לא נוכל לשייך את התשלום ולא יזוכה חשבון הקבוצה.

הנחיות לתשלום

דרישת תשלום/חשבונית

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466