מטה FIRST בארה"ב, משקיע בהערכת אפקטיביות התכניות באופן רציף ולאורך שנים, מתוך מטרה לקדם ולפתח את הפעילות. 

לאורך שנים (מעל עשור), נערכים מחקרים פנימיים וחיצוניים על מנת להעריך את ההשפעה על בני הנוער המשתתפים, הן בתפיסות ובגישות של אלו לתחומי ההנדסה, הישגיהם במערכת החינוך, שאיפות הקריירה שלהם ומיומנויות המאה ה-21  שרכשו כשתוצאה מהשתתפותם ב- FIRST.

 

ממצאי מחקרים - FIRST ארה"ב I תלמידי FIRST ישראל מעידים על ההשפעה של התכנית 

 ההשפעה של FIRST

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466