עדכון #13  - פסטיבלים מחזור שני

עדכון #12  - לקראת רישום הפסטיבלים מחזור שני

עדכון #11  - מחזור שני-משאבי מנטורים , טופס ויתור והסכמה, והזמנה לתחרות

עדכון #10  - פתיחת המחזור השני לעונה, סמינר מקצועי וסגירת הרישום  AQUA ADVENTURE 

עדכון #9  - פסטיבלים מחזור ראשון

עדכון #8  - לקראת הפסטיבלים

עדכון #7  - לכל הקבוצות משני המחזורים- מלגה והערכות לקראת הפסטיבלים

עדכון #6 - אמצע העונה- ביקורי קבוצות ומילוי סקר סטטוס, מאגר מנטורים מקצועיים ורישום למחזור השני 

עדכון #5 - אירוח פסטיבלים ותאריך אחרון להשתתפות במחזור הראשון

עדכון #4 - מאגר משאבים למנטורים, מסירת ערכת האתגר וטופס ויתור והסכמה‎

עדכון #3 - הזמנה ורישום לאירועי פתיחת עונה AQUA ADVENTURE והכנות הדרושות לפתיחת קבוצה

עדכון #2 - רישום פתוח, מלגת WeDo2 ושם האתגר בעברית

עדכון #1 - פתיחת רישום, שינויים לעונה ובחירת שם לאתגר

עדכון #1 - חידושים לעונה הקרובה, הרישום פתוח! 

עדכון #2 - מלגה לקבוצות .FIRST LEGO League Jr

עדכון #3 - אירוע פתיחת עונה, עדכון בנוגע לערכות הלגו והצעות למפגשים הראשונים 

עדכון #4 - לקראת אירוע הפתיחה מחזור ראשון

עדכון #5 - מאגרי מידע נוספים, בית פתוח, עמוד פייסבוק ועוד...

עדכון #6 - סגירת רישום למחזור הראשון, רישום ומלגה למחזור השני

עדכון #7 - לקראת הרישום לפסטיבלים, טופס ויתור והסכמה והתנדבות

עדכון #9 - סמינר הדרכה למחזור השני עונת Creature Craze

עדכון #10 - לקראת הפסטיבלים מחזור ראשון – הכנות, שיבוץ קבוצות ולו"ז..

עדכון #11 - הזמנה לפרויקט גלויה קבוצתית

עדכון #12 - מחזור שני- הסדרת תשלום בגין קבוצות רשומות ואירוח פסטיבל

עדכון #13 - לקראת הרישום לפסטיבלים מחזור שני

עדכון #14 -  לקראת הפסטיבלים מחזור שני- הכנות, שיבוץ קבוצות ולו"ז...

עדכון #15 - חשוב! בקשה להגשת סיוע ל"סל המדע" לשנת 2018 

עדכון #16 - סיום עונה, סקר מנטורים ועדכונים לקראת שנה הבאה

ארכיון עדכונים

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466