...מעל 1,200 קבוצות מקרית שמונה ועד אילת

בישראל משתתפים למעלה מ-12,000 תלמידות ותלמידים בארבע התכניות של FIRST יחד עם עוד אלפי מורים, הורים, מנטורים ומתנדבים השותפים למשימה של FIRST -

עידוד ילדים ובני נוער לעולם של ערכים, הנדסה, מדע וטכנולוגיה. 

תלמידות ותלמידים ממעל 50% מהרשויות המקומיות בישראל מכל הקשת החברתית, התרבותית והגיאוגרפית בישראל שותפים יחד לאתגר ומאמץ משותף  ולערכים שבבסיסם ראיית הזולת בכל עת ומעורבות פעילה בקהילה תוך הנאה מהסיפוק הטמון בידיעה שפעלת בהגינות וברגישות. 

14 Lessin St, Tel Aviv Yafo

info@firstisrael.org.il

T: +972-77-5256428

M: +972-50-9040466